Kontakt

Údaje o spoločnosti

Sídlo spoločnosti:
ESIN construction, a.s.
Robotnícka 2779
017 01 Považská Bystrica

Kancelária:
ESIN construction, a.s.
Robotnícka 2779
017 01, Považská Bystrica 

IČO: 44 318 596
IČ DPH: SK 202 267 6106
DIČ: 202 267 6106
IBAN: SK65 0200 0000 0031 6206 3753

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa , vložka č. 10660/R

Kontaktné údaje

Peter Meier
Predseda predstavenstva

meier***esincon.sk