O spoločnosti

VODA, VZDUCH, OHEŇ A ZEM
Pri vývoji tejto produktovej línie sme za pomoci štyroch elementov, predovšetkým z emocionálnej strany našich zákazníkov, nechali zapracovať všetky technické požiadavky. Rozdiely vo farbe a štruktúre spočívajú v prirodzenosti dreva

Olejovanie

Piliarsky vzor

Kresanie

Úprava parením

Opaľovanie

Hobľovanie

Kartáčovanie

Brúsenie